Udviklet i drupal

You are here

Aqvila A/S søger til del- eller fuldtidsansættelse på vort kontor i Aarhus en erfaren maskinmester, VVS-ingeniør/-tekniker eller lignende med særlig interesse for bygningstekniske installationer.

Aqvila er en dynamisk ingeniørvirksomhed, der både arbejder som rådgivende ingeniører og som totalentreprenører med fokus på at give mest mulig ”value-for-money” til vore kunder.

Som rådgivende ingeniører arbejder vi blandt andet med spændende opgaver indenfor industribyggeri i udlandet. For tiden har vi som totalrådgiver et 22.000 m2 fabriksbyggeri i Ungarn, et 11.000 m2 fabriksbyggeri i Iran, et 10.000 m2 fabriksbyggeri i Algeriet i henholdsvis byggefasen, kontraheringsfasen og designfasen. Desuden har vi 3-4 andre fabriksbyggerier i vor pipeline. Vores ydelser omfatter for denne type projekter konceptdesign, masterplaner, myndighedsprojekter, udbudsmaterialer, kontrahering af byggearbejderne og tilsyn af disse under hele byggefasen.

Vi forestiller os, at du bliver vor ”M&E Engineer’s” højre hånd, og at du blandt andet har ønske om at udvikle dig til teknisk projektleder af international klasse.

Du vil på et højt fagligt niveau primært beskæftige dig med at designe driftssikre systemer for ventilation (ofte i forbindelse med renrum), køling, varme, brugsvand, rent vand, trykluft, gas og brandsikring, som samtidig skal være energiøkonomiske og give Aqvilas kunder mest mulig ”value for money”.

 

Dine ansvarsområder
I samarbejde med kompetente kolleger forventer vi, at du tager del i ansvaret for at løse og udvikle vores opgaver sammen med vores kunder, samarbejdspartnere og de totalentreprenører, der udfører byggeprojekterne.

Aqvila fastlægger i samarbejde med vores kunder forudsætningerne og udarbejder udbudsmaterialet, mens den detaljerede projektering foretages af totalentreprenøren (Design-Build Contractor) under vor styring og ledelse.

Opgaverne er afvekslende og udfordrende og løses i et uformelt arbejdsklima, hvor begreberne faglighed, resultater, ansvarlighed, overblik og struktur er afgørende.

I samarbejde med vor ”M&E-Engineer” bliver din primære opgave at planlægge, lede og selv deltage i Aqvila’s styring af projekter i udlandet, herunder følgende:

 • Udarbejdelse og udvikling af konceptdesign i samarbejde med vores kunder
 • Udarbejdelse og udvikling af tekniske udbudsmaterialer
 • Deltagelse i tekniske designmøder med totalentreprenørens designere og underleverandører
 • Gennem møder og udveksling af dokumenter sikre at de mekaniske systemer designes i overensstemmelse med de tekniske beskrivelser, kapacitetskrav og systemkrav, der er anført i kontrakten med totalentreprenøren
 • Føre tilsyn i udførelsesfasen i samarbejde med Aqvila’s byggeleder
 • Føre tilsyn med tests og idriftsættelse af de mekaniske installationer.

 

Dine kompetencer

Blandt dine faglige kompetencer vil vi lægge vægt på, at du:

 • Har erfaring med teknisk projektledelse
 • Er uddannet tekniker med viden og erfaring indenfor bygningsinstallationer såsom ventilation, varmesystemer, kølesystemer, trykluftsystemer og brandsikringsanlæg
 • Har en veludviklet ”hands-on” tilgang
 • Skriver og taler flydende engelsk
 • Har lyst til at rejse til udlandet ca. 35 arbejdsdage per år.

 

Du vil med din faglighed bidrage til, at videndeling og faglighed sættes højt på dagsordenen, således at Aqvila forsat udvikles. Vor ideelle kandidat er uddannet maskinmester eller maskiningeniør og har 5-10 års anciennitet/erfaring. Din evt. erfaring kan stamme fra såvel rådgiver- som fra entreprenørbranchen.

Blandt dine menneskelige kompetencer vil vi lægge vægt på, at du:

 • Er engageret, ærlig og professionel
 • Er interesseret i at lære nyt og hele tiden udvikle dig
 • Er dynamisk og har en proaktiv tilgang
 • Er i besiddelse af god forretningsforståelse og etik
 • Er troværdig og tør tage faglige diskussioner internt såvel som eksternt
 • Er god til at samarbejde både internt og eksternt.

 

Aqvilas team
Som en del af Aqvilas team bliver du forankret i et stærkt fagligt miljø, der primært arbejder med total rådgivning udenfor Danmarks grænser. Vi er pt. i alt 17 medarbejdere på vore to kontorer i henholdsvis Aarhus og København. Vi forventer i 2017 at ansætte yderligere et par kompetente kolleger.

Når vi kort skal karakterisere os selv, betegner vi os som enten entreprenante rådgivere eller som fagligt dygtige entreprenører, der konsekvent har fokus på at skabe ”value-for-money” for vore kunder. Se mere på www.aqvila.dk

 

Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at kontakte direktør Morten Johansen (M 5371 5130, E mj@aqvila.dk) eller M&E-Engineer Henrik Tornager Andersen (M 5371 5131, E hta@aqvila.dk) for at høre mere om vores projekter og de spændende udfordringer, der ligger og venter på dig. Vi glæder os til at høre fra dig.